Lukas Hwast

Member Since September 4, 2018

Poniżej przedstawiamy wyłącznie część korzyści, jakie zapewnia ubezpieczenie za granicą Compensa Voyage. Tak, jednakże zostanie zastosowany 5-dniowy okres karencji, przy czym składka zostanie pobrana wyłącznie za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Karta EKUZ nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu np. w związku ze stałym pobytem w danym kraju oraz osobom, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Dlatego warto sprawdzić OWU, by ocenić na ile niezbędna jest dla nas polisa z tytułu Autocasco z rozszerzeniem na zagranicę. Wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w odmiennych niż polskie warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych. Podróżni z Polski, którzy znaleźli się na terenie Niemiec w takiej sytuacji informują jednak, że pomimo braku Karty EKUZ szpitale udzieliły im niezbędnej pomocy, po czym administracja szpitala zwróciła się do członków rodziny z prośbą przefaksowanie Certyfikatu. Trzeba bowiem pamiętać, że pokrycie takich wydatków za granicą wiąże się z ogromnymi kosztami dla podróżującego.