BIO
Wanneer de ooglaserbehandeling is afgelopen wordt u naar een kamer gebracht met gedimd licht en wordt u gevraagd om 20 tot 30 minuten uw ogen dicht te houden. Na de eerste nacontrole die daarna plaatsvindt mag u weer naar huis.