Shane Lacourse

Member Since June 13, 2018

Tập đoàn Mapletree được Đánh giá là một trong Những tập đoàn lớn mạnh trong lĩnh vực xây bất động sản tại Singapore, giữ bắt được cơ hội xây