Arline Pennington

Member Since July 15, 2017

สถาบันของดิฉันเปิดการพร่ำสอนเดินแบบให้กับเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านได้เข้ามาเล่าเรียนรู้จักวิธีการเดินแบบอย่างแน่นอน และต้องเดินแบบไหนถึงจะเป็นระเบียบ ย่างก้าวอย่างไหนถึงจะฉูดฉาด ศึกษาเล่าเรียนเดินแบบกับ the young star academy กับฉันวันนี้จะได้ทำให้บุคลิกภาพก้าวหน้าอย่างเห็นได้ถนัดตา ทั้งนี้เรายังอบรมสั่งสอนเดินแบบพัฒนาบุคลิกลักษณะให้กับบุตรของคุณอย่างมันกันเอง ค้ำประกันได้ว่าเด็กๆจะต้องมีความสุขยิ่งกว่าศึกษากับสถาบันอื่นๆอย่างแน่นอน และข้าพเจ้าเองก็เป็นโรงเรียนอบรมสั่งสอนการเดินแบบและเดินแบบพัฒนาบุคลิกได้มาหลายปีแล้วเช่นกัน และเราเองก็อยากแนะลู่ทางให้เลือดเนื้อเชื้อไขของท่านมาเรียนรู้เดินแบบกับเราอีกด้วย