I KILL

Posted by manik vauda marija manik nikola pilipovic | Tue Jan 22nd 2008 8:03 a.m.

I KILL HUNDRED PEOPLE IN BOSNIA

I KILL HUNDRED PEOPLE IN IRAQ

I KILL HUNDRED PEOLE IN AFGANISTAN

I KILL HUNDRED PEOLE IN KENIYA

I KILL HUNDRED PEOLE IN KOSOVO

I KILL FOR DEMOCRACY

I'M EVERYBODY

=20

MANIK, JANUARY 2008.

Your Reply