Warsztaty BIODIVERSITY: WORKSHOP

  • Deadline:
    Oct. 24, 2013, 10 a.m.
  • Location:
    Warsztaty BIODIVERSITY: WORKSHOP, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice, 40-015, PL

Warsztaty BIODIVERSITY: WORKSHOP

[img]http://i0.wp.com/www.michalbrzezinski.org/wp-content/uploads/2013/07/biodiversity-workshops.jpg[/img]

House in partnership with the Silesian Library Educational Institution of Culture Katowice - City of Gardens project embassy Young - Art Interior

October 24, 2013 at noon. 10:00 - 14:00
Location: Home Educational Silesian Library and the University of Silesia ( Faculty of Biology and Environmental Protection )

The aim of the workshop is to create a new strain of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus GFP. The idea behind the project is to present a visual arts ways in which the dividing line between human life and the life of which we are unaware , and which, contrary to logic, we consider useful and refer to him affectionately, although it still destroy it by its consumption . The coexistence of a variety of biological species awakens emotions and they become the subject of the workshop. The result that we get is also its artistic dimension. Of course, this work has a dimension of utility that without removing the cap pozoli consumers to assess the age of the milk, its usefulness in the kitchen and it is declared anthropocentric nature of the workshops, which are based , however, on the development of creativity and awareness of the biota . Yoghurt bacteria are transformed to a new form of life homegenizowanego, created to the delight of mankind, as indicated by the type contained in the book to " subdue the earth".

powstają we współpracy Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów w ramach projektu Ambasada Młodych – Sztuka Wewnętrzna

24 października 2013 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej oraz Uniwersytet Śląski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Celem warsztatów jest stworzenie nowego szczepu bakterii Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus GFP. Ideą stojącą za projektem jest ukazanie za pomocą sztuk plastycznych w jaki sposób przebiega linia demarkacyjna między życiem ludzkim a życiem którego nie jesteśmy świadomi, a które wbrew logice uważamy za pożyteczne i odnosimy się do niego z sympatią mimo, iż przecież niszczymy je poprzez jego spożycie. Koegzystencja gatunków biologicznych budzi rozmaite emocje i stają się one tematem tych warsztatów. Efekt który uzyskamy posiada także swój wymiar plastyczny. Oczywiście praca ta posiada wymiar użytkowy który bez zdejmowania kapsla pozoli konsumentom na ocenę wieku mleka, jego przydatności w kuchni i to stanowi zadeklarowany antropocentryczny charakter warsztatów, które opierają się jednak na rozwijaniu kreatywności i świadomości biocenozy. Bakterie jogurtowe zostaną przekształcone do nowej formy życia homegenizowanego, tworzonego ku uciesze ludzkości zgodnie ze wskazaniem zawartym w księdze rodzaju by “czynić sobie ziemię poddaną”.