Deadline:
Jun
16
2014
Other:

WORKSHOPS @ WRO ART CENTER ”O CZYM SZUMIĄ WIERZBY” 30.06-2.07.2014

(0)
POSTED BY: Michal Brzezinski | Sat May 24th, 2014 12:37 p.m.
LOCATION: WORKSHOPS @ WRO ART CENTER ”O CZYM SZUMIĄ WIERZBY” 30.06-2.07.2014

WORKSHOPS @ WRO ART CENTER ”O CZYM SZUMIĄ WIERZBY”
30.06-2.07.2014

Centrum Sztuki WRO WRO Art Center
ul. Widok 7, 50-052 Wrocław, Poland
http://www.wrocenter.pl/labiryntlab/

image
BIRKENAU @ Michal Brzezinski: LIVING DEAD – Galeria EL

Prepared by Michal Brzezinski three-day workshops at WRO Art Center, are relate to transspecies communication, and use the computer for purpose of biosemiotic research of the language of plants. Participants will learn the basics of programming in Pure Data system to use them to create interactive installation using plants. Then prepared during the workshop software will be tested in an urban environment - record on the streets and in parks reactions of humans and animals to plants trying to establish contact with them. In the final step, the participants of the collected audio and video form a common installation presents in the Green Maze.

Michal Brzezinski - studied film studies at the Department of Media and Audiovisual Culture, University of Lodz , artist and media theorist, joins in their actions matter of biological systems. The founder of the Gallery of the NT (2010 ), which focused on issues of Art & Science, combining the typical activities of BIO DIY, Hackerspace and structures Technical University of Lodz.

Przygotowane przez Michała Brzezińskiego trzydniowe warsztaty dla studentów dotyczą komunikacji transgatunkowej, oraz wykorzystywania komputera do poszukiwań języka roślin. Uczestnicy poznają także podstawy programowania w systemie Pure Data, by wykorzystać je do tworzenia interaktywnych instalacji dźwiękowych z użyciem roślin. Następnie przygotowane podczas warsztatów oprogramowanie będą testować w warunkach miejskich – rejestrować na ulicach i w parkach reakcje ludzi i zwierząt na rośliny próbujące nawiązać z nimi kontakt. W ostatnim kroku uczestnicy z zebranych materiałów audio i wideo tworzą wspólną instalację przedstawianą w przestrzeni Zielonego Labiryntu.
Michał Brzeziński – studiował filmoznawstwo przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, artysta i teoretyk mediów, łączy w swoich działaniach biologiczną materię z systemami informatycznymi. Założyciel Galerii NT (2010), która skoncentrowana była na problematyce Art&Science, łącząc typowe działania Media Labu z formą BIO DIY i strukturami Politechniki Łódzkiej.

Link:
http://bioart.me/artist/artistic-events/workshops-wro-art-center-o-czym-szumia-wierzby

Address:
WORKSHOPS @ WRO ART CENTER ”O CZYM SZUMIĄ WIERZBY” 30.06-2.07.2014
ul. Widok 7
Łódź, WRO Art Center 50-052
Poland